Russian עברית

פינות אוכל

 פינות אוכל רהיטי ברוך  א.פ. מייצרת מערכות של פינות אוכל שלמות. כל מערכת נצבעת באיכות גבוהה ובחומרים עמידים ומתקדמים, כולל לקות מיוחדות וצבעי פוליטורה (צבעי עץ). פינת האוכל המוגמרת עוברת צביעת אפוקסי בתנור וכן תביעת פוליאסטר מבריק. כל אלה מספקים כיסאות ושולחנות עמידים לאורך שנים

שולחן אוכל

שולחן אוכל

הזמנה מראש
ללא מע"מ: 0 ₪
שולחן אוכל

שולחן אוכל

הזמנה מראש
ללא מע"מ: 0 ₪
שולחן אוכל

שולחן אוכל

הזמנה מראש
ללא מע"מ: 0 ₪
שולחן אוכל

שולחן אוכל

הזמנה מראש
ללא מע"מ: 0 ₪
שולחן אוכל

שולחן אוכל

הזמנה מראש
ללא מע"מ: 0 ₪
שולחן אוכל

שולחן אוכל

הזמנה מראש
ללא מע"מ: 0 ₪
שולחן אוכל

שולחן אוכל

הזמנה מראש
ללא מע"מ: 0 ₪
שולחן אוכל

שולחן אוכל

הזמנה מראש
ללא מע"מ: 0 ₪
שולחן אוכל

שולחן אוכל

הזמנה מראש
ללא מע"מ: 0 ₪
שולחן אוכל

שולחן אוכל

הזמנה מראש
ללא מע"מ: 0 ₪
שולחן אוכל

שולחן אוכל

הזמנה מראש
ללא מע"מ: 0 ₪
שולחן אוכל

שולחן אוכל

הזמנה מראש
ללא מע"מ: 0 ₪
פינת אוכל 10

פינת אוכל 10

הזמנה מראש
ללא מע"מ: 0 ₪
פינת אוכל 11

פינת אוכל 11

הזמנה מראש
ללא מע"מ: 0 ₪
פינת אוכל 12

פינת אוכל 12

הזמנה מראש
ללא מע"מ: 0 ₪